Blog

 • Siguiente
 • Anterior

Competitivitat i PIMEs: L’Externalització de la gestió energètica com a tendència estratègica

autoconsumLa gran majoria de les petites i mitjanes empreses catalanes tenen clara la necessitat d’externalitzar la gestió comptable, fiscal i laboral duta a terme per professionals especialitzats de prestigi. De la mateixa manera altres activitats clau de la gestió empresarial estan començant a ser assumides per professionals especialistes de manera externa atenent a la importància en la competitivitat empresarials de les mateixes i la impossibilitat de gestionar-ho internament degut a què és molt complicat disposar d’un recurs intern realment preparat per assumir-ho.

Entre aquestes noves especialitzacions, darrerament, pren força la gestió del vector energia de les mitjanes empreses, iniciant un camí de no retorn cap a la gestió professional externalitzada degut sobretot als estalvis que s’aconsegueixen, la complexitat del sector, la regulació permanentment canviant i la creixent afectació de la despesa energètica a la competitivitat empresarial.

Si vostè no està encara convençut s’hauria de plantejar les següents qüestions al respecte:

 • Estic segur que estic suportant la mínima despesa per l’energia que estic consumint?
 • Quin % de les meves despeses directes i indirectes corresponen a consums energètics?
 • He fet una cerca proactiva de les millors condicions de subministrament energètic o he contractat amb el primer comercialitzador que ha passat per la meva empresa?
 • Estic consumint energia de forma eficient o bé és possible que gran part correspongui a consums no necessaris o ocults?
 • Estic comprovant periòdicament la bondat en el procediment de facturació del meu proveïdor energètic atenent al contracte signat?
 •  M’estan facturant l’energia realment consumida?
 • Com he de reaccionar davant una incidència de lectura, facturació, tall, baixa qualitat de subministrament o bé canvi de reglamentació energètica?
 • Tinc penalitzacions per permanència amb la meva actual companyia comercialitzadora o bé puc canviar quan cregui oportú?
 • Amb el meu actual contracte de subministrament energètic estic afavorint la implantació de sistemes d’energia renovable o bé segueixo incentivant la proliferació de plantes generadores contaminants?
 • Estic aprofitant les possibilitats que m’ofereix el mercat amb les diferents modalitats de contractació energètica per tal de prioritzar la despesa respecte el risc o viceversa?

Si creu que les anteriors qüestions no afecten a la seva gestió i competitivitat empresarial, no necessita ara per ara els serveis d’un gestor energètic, no obstant cal recordar que les Pimes catalanes estan suportant el cost elèctric més alt de tota Europa el qual s’ha duplicat en els darrers 8 anys, que és el doble que als Estats Units i que malauradament no deixarà d’augmentar a mig i curt termini.

Finalment un darrer consell; no és el mateix l’autoanomenat gestor/assessor energètic que es presenta periòdicament a la seva empresa oferint els millors preus de subministrament i que realment és un agent d’una comercialitzadora que evidentment busca vendre el seu producte, que un autèntic gestor energètic que no té cap lligam amb cap comercialitzadora i per tant el que cercarà serà el benefici de la Pime assessorada.

 • Siguiente
 • Anterior